O nas

Klub Seniora ”Radość Życia” powstał  w roku 2010 z inicjatywy kilku osób, jako grupa nieformalna, której celem było zagospodarowanie czasu wolnego ustrzyckich seniorów. Rok 2011 i 2012 to organizacja Klubu i pozyskiwanie nowych członków. Początkowo organizowane były spotkania seniorów, warsztaty rękodzieła oraz wystawy prac powstałych w trakcie warsztatów  i nie tylko…  Spotkania organizowane były  gościnnie w Hotelu Strwiąż. Nasza inicjatywa została dostrzeżona przez lokalne władze i decyzją Burmistrza Ustrzyk Dolnych otrzymaliśmy własne pomieszczenie. Wtedy też podjęta została decyzja o powołaniu stowarzyszenia. Nowa siedziba Klubu zacieśniła więzy i wzmocniła poczucie wspólnoty a  zainteresowanie władz potwierdziło słuszność naszych działań.

 

3 grudnia 2013 roku uzyskaliśmy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego i od tego momentu działamy jako Stowarzyszenie Klub Seniora „Radość  Życia”, którego celem jest:

- rozwijanie różnorodnych form życia kulturalnego, towarzyskiego i wypoczynku ludzi starszych

- rozbudzanie zainteresowań oraz aktywizacji w miejscu zamieszkania

- organizowanie działań, które sprzyjać będą zachowaniu zdrowia i sprawności fizycznej

- organizowanie wypoczynku i spotkań dostosowanych do zainteresowań członków Klubu

- współpraca z organami administracji publicznej oraz kierowania do niech swoich postulatów

- prowadzenie różnych form współpracy seniorów, a sprzyjającym realizacji statutu tych celów Stowarzyszenia

- organizowanie imprez charytatywnych, z których dochód będzie przeznaczony na realizacją zadań statutowych

- prowadzenie działalności promocyjnej, reklamowej na rzecz Stowarzyszenia i jego członków

 

Jesteśmy organizatorem cyklicznej imprezy jaką jest ustrzycka Senioriada. Jest to pokaz twórczości artystycznej  seniorów, wystawy rękodzieła, występy zespołów i występy indywidualne.  W roku 2017 odbyła się już V edycja tej imprezy.

 

Członkinie Stowarzyszenia utworzyły również zespół wokalny „Fantazja”, który uświetnia lokalne uroczystości i imprezy plenerowe.

Rozwijamy swoje talenty i spełniamy marzenia. Jako grupa aktywnych seniorów bierzemy udział w wielu lokalnych wydarzeniach takich jak np.: Forum Organizacji Pozarządowych, Przeglądy Zespołów Wokalnych czy w debatach społecznych organizowanych przez lokalne władze oraz KPP w Ustrzykach Dolnych.