O klubie Seniora

Klub Seniora ”Radość Życia” powstał  w roku 2010 z inicjatywy kilku osób, jako grupa nieformalna, której celem było zagospodarowanie czasu wolnego ustrzyckich seniorów. Rok 2011 i 2012 to organizacja Klubu i pozyskiwanie nowych członków. Początkowo organizowane były spotkania seniorów, warsztaty rękodzieła oraz wystawy prac powstałych w trakcie warsztatów  i nie tylko…  Spotkania organizowane były  gościnnie w Hotelu Strwiąż. Nasza inicjatywa została dostrzeżona przez lokalne władze i decyzją Burmistrza Ustrzyk Dolnych otrzymaliśmy własne pomieszczenie. Wtedy też podjęta została decyzja o powołaniu stowarzyszenia. Nowa siedziba Klubu zacieśniła więzy i wzmocniła poczucie wspólnoty a  zainteresowanie władz potwierdziło słuszność naszych działań.

 

Mieliśmy przyjemność być na jednym spotkaniu w stowarzyszeniu. Ludzie, którzy tam pracują to osoby pełne serca i bardzo im za to dziękujemy.
Pani Elżbieta i znajomi
Serdecznie chcemy podziękować stowarzyszeniu za bardzo pozytywne przyjęcie nas do klubu.
Pani Iwona